Trevirke blir en av de viktigste avfallsfraksjonene å materialgjenvinne for å nå EUs mål om 65 % materialgjenvinningsgrad i 2035.

Rollpakker gjør jobben og komprimerer trevirke, paller og annet volumiøst treavfall inntil 80 %.  På Coop Obs Bygg, Østre Aker vei i Oslo benyttes Roll-packer i kombinasjon med mobile komprimatorer. Transportkostnadene  til å frakt reduseres betydelig.

På Coop er Roll-packer fastmontert og benyttes sammen med en 30 m3 container. Den kan også tilpasses andre størrelser containere. De to mobile RM20-komprimatorene benyttes til papp og restavfall. Strømtilførsel er ført ned langs søylen mellom komprimatorene.