Kjøpsvilkår for EnviroPac webshop

webshop@enviropac.no

EnviroPac web shop henvender seg til bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg til å bestille i vår web shop kan du også bestille via telefon og e-mail, webshop@enviropac.no

I vilkårene under betegnes EnviroPac AS som Selger/Selgeren. Kjøper er den virksomhet som foretar bestillingen, og betegnes som Kjøper/Kjøperen.

Tilbud og priser.
Alle priser er eksklusive frakt og merverdiavgift, men inklusive eventuelle miljøgebyr. Emballasje og eventuelt pallekostnad inngår. Er du ny kunde hos oss forbeholder vi oss retten til å foreta en kredittvurdering.

Leveranser skjer etter hele emballasjestørrelser eller oppgitt mengde. Ikke lagerførte varer, skaffe og bestillingsvarer, selges i avtalt kvantum.

Ett tilbud er normalt gyldig i 30 dager. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager.

Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig. En endring i pris gir kunden rett til kansellering av varen.

Fraktkostnad fremkommer når du handler i EnviroPac webshop. Fraktkostnader i web shop er estimerte ut i fra postnummer og det enkelte produkts volum og vekt. Der det er mulig vil Selger søke å redusere forsendelsens volum ved sampakking.

Betalingsvilkår.
Selgers betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver gjeldende alminnelige forsinkelsesrente beregnet fra forfallsdato. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger.

Levering.
Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til Kjøper. Normal leveringstid på lagervare er 3-5 virkedager. For varer som ikke er lagerførte er leveringstid etter avtale. Normalt leveres varer i tidsrommet 07.00 – 16:00 på hverdager. Ved forsinkelse vil Selger informere Kjøper.

Forsendelse.
Dersom annet ikke er spesifikt avtalt vil alle forsendelser foregår med Selgers avtaletransportører.

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig. Ethvert krav basert på undersøkelsen må reklameres skriftlig i samsvar med pkt.om reklamasjon.

Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har risikoen for.

Returfrakt betales av Kunde, med unntak av feilleveranser.

Selger holder varene forsikret fram til angitt bestemmelsessted.

Reklamasjon.
Kjøpsloven ved alminnelige kjøpsforhold gjelder.

Følgende gjelder for reklamasjon ved levering/transport.

  1. Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrev og signeres av sjåfør. Kjøper må kunne dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.
  2. Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.
  3. Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
  4. Reklamasjon over forsinkelser må skje straks etter at levering skulle funnet sted.

Reklamasjon skal foretas skriftlig. Mailadresse webshop@enviropac.no kan benyttes. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke er reklamert i rett tid.

Retur av varer.
Retur av varer skal ikke skje uten forutgående avtale mellom Kjøper og Selger. Kjøper vil motta et dokument med referansenummer og returadresse som skal følge de returnerte varene. Uten dette dokumentet vil kreditering av returnerte varer ikke finne sted.

Varene som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Faktura- eller ordrenummer må oppgis.

Retur skjer på Kjøpers regning og risiko. Ved retur av varer vil det normalt beregnes et returgebyr på 20 % av varens verdi.

Ved inntreden av Force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom Force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

Begrensninger i Selgers erstatningsansvar.
Selger har intet ansvar for Kjøpers direkte eller indirekte tap.

Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produkter ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort / ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemann.

Reservasjoner.
Selger tar forbehold om eventuelle trykkfeil og retten til å endre teknisk dokumentasjon og varesortiment.

Fargeavvik kan forekomme av trykk-/bildetekniske årsaker.

Selger har forbehold om prisendringer. Ved prisendringer har kunde rett til å kansellere ordre.

Salgspant.
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14 t.o.m. § 3-22.