Miljø og kvalitet

Vår målsetting er en bærekraftig utvikling.

Våre eiere, SULO Group, har nettopp lansert sin bærekraftsrapport for 2022. Siden 2019 har SULO blitt et internasjonalt konsern med sterke røtter til Frankrike, Tyskland og Norden. De er ledende leverandør i Europa innenfor maskiner og utstyr til avfallshåndtering og er tilstede i Sør-Amerika (Mexico og Chile), samt eksport til mange andre land inkludert Midtøsten, USA og Japan.  Selskapet har ca. 2200 ansatte som er samlet rundt fire kjerneverdier: Ansvar og sikkerhet, innovasjon og kundeorientering, annerkjennelse og engasjement, team og tillitt.

SULO’s visjon er å være en ledende leverandør innen løsninger for gjenvinning og kildesortering. Alle SULO teams deler oppfatningen om at: We are creating solutions for today’s waste to be tomorrow’s resource. Våre mål er økende gjenvinningsgrad av materialer i produksjonen, redusert forbruk at energi og nye materialer, samt at vi gir  support og støtter våre kunder til å oppnå sine bærekraftsmål.

Vi er stolte av å være en del av SULO Group. Her kan du laste ned bærekraftsrapporten for 2022:

EnviroPac er sertifisert som Miljøfyrtårn som er likestilt med ISO-14001 og EMAS når det stiller krav til anerkjent miljøledelse. Våre leverandører er kvalitetssertifiserte relevant til ISO standard, Miljøfyrtårn eller tilsvarende. Vi evaluerer sammen med våre underleverandører produktene for å sikre kvalitet på leveransene. Alle produkter skal være gjennomgått sikkerhetstester og våre servicepartnere følger de prosesser og rutiner for service og reparasjoner som defineres i manualer, serviceprotokoller, instruksjonsbøker, mm. Kvalitetssikring er i en kontinuerlig prosess. Her kan du laste ned Miljørapport: Miljørapport 2022

Det beste avfallet er det som aldri oppstår.
Selv om å minimere avfall er et mål for all avfallsplanlegging, kan ikke avfall unngås i sin helhet i dagens samfunn. En overordnet målsetting er hva vi kan gjøre sammen for å lage systemer der jordens ressurser brukes og resirkuleres på en så effektiv måte som mulig.

Våre løsninger skal gi våre kunder en kosteffektiv og bærekraftig avfallsløsning i henhold til offentlige krav og nasjonale målsettinger innenfor miljø og avfallshåndtering. En sentral del av prosessen er å tilrettelegge kildesortering, innsamlings- og komprimeringsløsninger som er målrettede og tilrettelegges for brukerne og ansatte som er ansvarlig for tømming og transport. I tillegg samarbeider vi med tilhørende service til partnere, sluttkunder og store kjeder i Norge.

 

EnviroPac bidrar daglig overfor det offentlige og næringslivet både i forhold til det ytre og indre miljø og den enkelte bedrifts lønnsomhet ved å investere i maskinelt utstyr som komprimerer avfallet på stedet. Bedriften oppnår høyere produktivitet som igjen fører til mer lønnsomhet. Når løst materiale komprimeres resulterer det i færre hentinger og mindre transportkostnader og utslipp av CO2. Gulvplass frigjøres og arbeidsmiljøet blir både mer sikkert og trivelig. Løsningen bidrar til at en større andel av avfallet går til gjenbruk og gjenvinning.

EnviroPac er medlem av flere bransjetilknyttede organisasjoner:

GRØNT PUNKT.

Med medlemsskap i Grønt Punkt oppfyller vi det lovfestede produktansvaret.
Produktansvaret innebærer at emballasjemateriell samles inn, sorteres og resirkuleres på en miljømessig godkjent måte.

NFFA.

Vi er tilsluttet Norsk forening for farlig avfall. NFFA bidrar til det faglige miljøet, bransjens kompetanse og at håndtering av farlig avfall dermed utføres profesjonelt og trygt.

NORSIRK.

Medlemsskap i Norsirk, landsdekkende EE-returselskap.

AVFALL NORGE.

Vi er medlem i bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Til sammen håndterer medlemmene avfallet fra over 90 % av Norges befolkning.