SULO: Let’s close the loop together!

SULO har lansert sin bærekraftsrapport for 2022, og vi har har bidratt med vår andel til rapporten.

Våre eiere, SULO Group, har nettopp lansert sin bærekraftsrapport for 2022. Siden 2019 har SULO blitt et internasjonalt konsern med sterke røtter til Frankrike, Tyskland og Norden. De er ledende leverandør i Europa innenfor maskiner og utstyr til avfallshåndtering og er tilstede i Sør-Amerika (Mexico og Chile), samt eksport til mange andre land inkludert Midtøsten, USA og Japan.  Selskapet har ca. 2200 ansatte som er samlet rundt fire kjerneverdier: Ansvar og sikkerhet, innovasjon og kundeorientering, annerkjennelse og engasjement, team og tillitt.

SULO’s visjon er å være en ledende leverandør innen løsninger for gjenvinning og kildesortering. Alle SULO teams deler oppfatningen om at: We are creating solutions for today’s waste to be tomorrow’s resource. Våre mål er økende gjenvinningsgrad av materialer i produksjonen, redusert forbruk at energi og nye materialer, samt at vi gir  support og støtter våre kunder til å oppnå sine bærekraftsmål.

EnviroPac er stolte av å være en del av SULO Group. Her kan du se nærmere på / laste ned bærekraftsrapporten for 2022:

 

Se videoen, Let’s close the loop together: