I tillegg var det en utfordring med noe begrenset tilgjengelig areal til kildesorteringen.

Trondheim Torg er ikke bare byens beste møtested. De kan også skryte av å ha en av Norges beste avfallsrom for kjøpesenter. Her er ikke spart på noe for å få til en så bra kildesortering som mulig for alle de 73 butikkene, og det til tross for at det er begrenset med plass som er avsatt til avfallshåndteringen. Med alt fra restauranter, sports-, klesbutikker og dagligvarebutikker blir det utrolig mange forskjellige avfallstyper som skal sorteres. Norsk Gjenvinning er valgte renovatør og vet hvor viktig det er å få avfallet så godt sortert som mulig fra første stund. Hva man får betalt i slutt enden, blir det da mye høyrer verdi på, og dette gjelder både for kunden som produserer avfallet og renovatøren som leverer det videre til gjenbruk og gjenvinning.

På Trondheim Torg ble det derfor lagt vekt på at det skulle tilrettelegges en avfallshåndtering så enkel og trivelig som mulig for alle butikkene sammen med maskiner som kan komprimere avfallet på stedet. Farger ble tatt i bruk i kommunikasjonen med butikkene. Hver fraksjon har sin farge og det ble malt striper i gulvet tilsvarende. Når du da kom med avfallet, var det bare å følge stripen med riktig farge for avfallstype i gulvet. Vel fremme, enkelt å tømme i riktig emballasjepresse, komprimator eller beholder.

I avfallsrommet finner vi en flerkammerpresse fra Orwak. Her sorteres det inntil tre avfallstyper i en og samme maskin. Mykplast, papir/kartong, stål og plastbånd. Avfallet toppmates og fleksibiliteten er stor ved at flere kammer kan ettermonteres ved behov, inntil 6 stykker. I tillegg finner vi flere større Orwak presser i serien Powder som går for å være en av de mest avanserte pressene som finnes på markedet.

For restavfall benyttes flere rullekomprimtorer som kjennetegnes av høy kapasitet – og tar minimalt med plass. En utrolig populær bymodell. Like populær i dag som for 20 år siden! I tillegg, flere glasknusere som knuser glasset på stedet. Resultatet blir færre transporter og frigjort areal.