Wave overflatecontainere

Overflate bunntømte containere er populære til innsamling av forskjellige typer avfall og et rimeligere alternativ til nedgravde avfallscontainere. Nyttevolum på Wave er 1 - 3 og 4 m3.

  • Fleksibel løsning – minimalt med grunnarbeider
  • Økonomisk gunstig sammenlignet med andre nedgravde løsninger
  • Innkastet kan tilpasses flere avfallstyper
  • Spesialløsning for matavfall
Send forespørsel

Beskrivelse

Wave er bunntømte containere for krantømming og trenger minimalt med grunnarbeide. Wave kan plasseres direkte på underlaget eller 50 cm under bakkenivå med da større kapasitet. Modellene føres med 1 – 2 eller 4 innkast tilpasset fraksjon.Føres i standard i fargene grå RAL 7046 og grønn RAL 6005. Lås kan leveres til lukene som tilbehør.

Wave er en utmerket løsning til sameier og borettslag, offentlige rom og villaområder og er gunstig økonomisk sammenlignet med andre nedgravde avfallsløsninger.

Wave bunntømte containere

 

 

«Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder»

 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

PDF Service

 

Relaterte produkter