Molok Domino

Molok Domino avfallsbeholdere kan samle inn 1-5 forskjellige avfallstyper i en og samme beholder. Dette gjøt Domino til markedets mest fleksible kildesorteringssystem.

 • Markedets mest fleksible avfallssystem
 • Ulike typer innkastluker
 • Rask tømming med kranbil
 • Flere løftesystemer
 • Samler avfallet i enten løftesekker eller beholdere
Send forespørsel

Beskrivelse

Molok Domino avfallsbeholdere er spesielt egnet for:

 • Borettslag og hytterenovasjon
 • Gjenvinningsstasjoner og regionale oppsamlingssteder
 • Skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, omsorgsboliger
 • Hoteller, kjøpesenter, treningssenter og idrettsanlegg
 • Havner, strender, rasteplasser, gravlunder og campingsplasser

Molok Domino er fremtidens avfallssystem som tømmes med kranbil, basert på betongelementer på 3 og 5 m3. Høy kvalitet, både over og under bakken, og som tåler mange års bruk takket være betongelementene. Systemet er fleksibelt da du kan dele opp beholderen og kildesortere flere avfallsfraksjoner i en beholder. Innkastdelen som er synlig over bakken, kan kles med paneler i flere farger og varianter. Molok Domino finnes også som en overflatebeholder, som er en prefekt løsning der det ikke er mulig å grave ned beholderen.

 • Avfallsbeholderen er delvis nedgravd, hvor ca. 1/3 er synlig over bakken.
 • Du trenger ikke å grave dypt.
  Delvis nedgravde avfallsbeholdere krever ikke like dyp graving som helt nedgravde avfallsbeholdere. Dette kan i flere tilfeller være en fordel eller direkte nødvendig.
 • En beholder – flere avfallstyper.
  Individuelt kan en beholder deles inn i to eller tre rom avhengig av modell og størrelse. Dette gjør det mulig å samle inn inntil 5 -6 avfallstyper i samme beholder. Løsningen er meget plassbesparende. Inndelingene kan også endres i etterkant.
 • Velg mellom ulike typer innkastluker.
  Juster innkastet etter type avfall. Enten du er ute etter et mindre innkast for matavfall eller sikre trommelinnkast, har Domino alternativet. Dørene kan låses med enten elektronisk eller mekanisk lås.

Hvorfor velge Molok Domino.

 • Lengre tømmefrekvenser.
  Større avfallsbeholdere medfører redusert trafikk, da det ikke er nødvendig å tømme så ofte. Bedre også for miljøet med reduserte utslipp av CO2
 • Mindre støy ved tømming.
  Molok medfører en mer stillegående tømming, sammenlignet med flere andre tømmeløsninger på markedet, da sekken/beholderen tømmes direkte i renovasjonsbilen
 • Lett å holde beholderen ren.
  Det er mulig å montere en innvendig sekk i beholderen, som benytte ved tømming. Dette holder Molok ren og gir beholderen lenger levetid.
 • Avfallsmerker.
  Benytt standard merker etter nasjonal merkeordning og tilpass med egen logo/design etter behov.

Molok har flere løftesystemer.

Av løftesystemer er 1 krok – 2- krok og  Kinshofer tilgjengelig. I bunn på beholder er det installert en rist som skiller væsker fra faste stoffer.

Fremtidens avfallssystem i forhold til funksjonalitet og miljø.

Domino er fremtidens avfallssystem, hvor kravet til å sortere enda flere avfallsfraksjoner på så lite areal som mulig, blir ivaretatt på aller beste måte. I tillegg er tidsbruken ved tømming sikker og tidsbruken er minimal, sammenlignet med andre avfallsløsninger. Driftsøkonomisk gir dette flere positive effekter.

Molok er ledende innen bærekraft, hvor det bl.a. benyttes gjenvunnet materiale i for eksempel lokk, løftesekker og paneler. Færre tømminger sørger for redusert utslipp av CO2, og med 30 års livssyklus på løsningene, er det ingen tvil om at Molok vil bidra i positiv retning på bedriftens fotavtrykk.

Last ned brosjyremateriell i fanen over, og ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller befaring om ditt prosjekt. 

Molok Domino og Classic hovedkatalog

MolokDomino-simplified Norge oppslag

 

«Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder»

 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

PDF Service

 

Relaterte produkter