Miljøhus

Miljøstasjon - Avfallsrom - Oppbevaring

  • Kundetilpasses
  • Flere bruksmuligheter
  • Oppbevaring av bl.a. miljøfarlig avfall
  • Flere fargevalg
Send forespørsel

Beskrivelse

Innsamling nær husstanden er en nøkkel til både å øke gjenvinning- og gjenbruksgraden på avfallstyper som klær, porselen, trevirke, glass & metall, småelektrisk, farlig avfall, papp/papir, ting og tank mm. En større enhet som du samler alle avfallstypene i, kan for mange være en god løsning. Husene kan innredes etter kundenes behov.

Materiale er i galvanisert stål og kompositt bestående av resirkulert plast innblandet trefiber. Husene er motstandsdyktig mot fukt og råte og de er enkle å holde rene. Miljøhusene er derfor også godt egnet for innmontering av maskinelt utstyr som f.eks. en emballasjepresse.

Miljøhusene føres i stanard lengder, farger, vinduer, dører og tak. Husene har god utlufting og er mus-, rotte- og fuglesikre.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

MiljohusKvartalsnar digital F s

GrøntAreal og off miljø 2021

 

«Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder»

 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

PDF Service

 

  • REDUSERT KAPITALBINDING
  • 100 % UTGIFTSFØRING AV HELE LEIEBELØPET I LEIEPERIODEN
  • INGEN AVSKAFFELSE AV ELDRE UTSTYR
  • STOR FLEKSIBILITET

 

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie og finansiering av maskiner og utstyr. Ta kontakt med oss for et forslag til løsning av avfallshåndteringen og en vurdering av totaløkonomien i prosjektet.

Vi samarbeider med ledende aktører innenfor leasing og finansiering. Flere av våre kunder velger leasing. Leasing kan bidra til bedre likviditet uten at egenkapitalen bindes. Rask utgiftsføring, forutsigbarhet og økt fleksibilitet er andre viktige fordeler.

PDF Utleie og Finansiering

Relaterte produkter