En rimeligere alternativ som velges av mange borettslag og sameier.

Bunntømte, semi-nedgravde containere er et godt alternativ til økt kildesortering i borettslag og sameier. 70% av kapasiteten er plassert under bakken. Ytterkledning leveres med stående trykkimpregnert trepanel eller aluminiumskledning. I tillegg stående paneler med kompositt i fire farger; lys/mørk brun og lys/mørk grå. Med et stort utvalg lokk og luker, gjerne i ulik farge, sikrer man tydelig kommunikasjon og effektiv kildesortering for beboerne.