Trivelig utemiljø, økt kildesortering og miljøfokus i sentrum

Helt nedgravde containere med innkasttopp og skjulte løftekroker er blitt et vanlig skue også i sameier og borettslag. SULO Iceberg er helt nedgravde containere, hvor betongelementet er nedgravd under jorden og kun innkastsøylen synlig på bakkenivå. Det stilige og minimalistiske designet kan tilpasses omgivelsene med tilhørende fargekombinasjoner.

SULO Iceberg leveres med flere størrelser og typer innkastløsninger. Innkastet kan tilpasses den enkelte avfallstype/fraksjon, gjerne med rundt hull for flasker, glass og metall, og skuffeinnkast for restavfall, plast og matavfall.

Løsningen bidrar til et trivelig utemiljø, øker kildesorteringen og reduserer kjøring i forbindelse med avfallshenting.