Valg av avfallsbeholdere i det offentlige rom

Avfall på avveie defineres som forsøpling, noe som både er skjemmende for bybildet og er en kilde til forurensning. Konsulentselskapet Norwaste gjennomførte for en tid tilbake en undersøkelse med bakgrunn i spørsmålet «Kan enkelte oppsamlingsløsninger gi redusert forsøpling og mer effektiv innsamling av avfall»?

Norwaste er et konsulentselskap som leverer rådgivningstjenester innen avfall og gjenvinning. De fikk støtte fra Handelens Miljøfond for å lage en rapport om innsamling av avfall i det offentlige rom, og hvordan bedre oppsamlingsløsninger kan redusere forsøpling. 

Rapporten er meget aktuell, da det nå stilles enda strengere nasjonale krav til kildesortering av avfall fra januar 2023. 

Forsøpling i Oslo, Kristiansand og Tromsø 

Utgangspunktet for undersøkelsen er at avfallsløsninger i det offentlige rom har som hensikt å motvirke forsøpling, men i enkelte tilfeller kan disse avfallsløsningene være en kilde til forsøpling i seg selv. Norwaste har samarbeidet med kommunene Kristiansand, Tromsø og Oslo for å se på hvordan tre ulike typer avfallsløsninger påvirker forsøplingsgraden. 

Det er sett på tre ulike typer avfallsbeholdere; selvkomprimerende, ordinære, og nedgravde løsninger. Metodene som ble brukt var både plukkanalyser av avfall fra beholdere, daglig tilsyn og protokollføring av ulike beholdere på utvalgte steder, samt spørreundersøkelser og intervjuer med tilfeldig forbipasserende i områdene som ble kartlagt. 

Kartleggingsområdene i de tre byene var steder som handlegater, torg, byområder og friområder. Det vil si steder som blant annet Markens og torget i Kristiansand, Storgata og Strandtorget i Tromsø, og Frognerparken, Oslo S og Karl Johan i Oslo. 

Betydelig mengde engangsplast, matrester og papir

I plukkanalysene ble det funnet mest plastavfall, matavfall og papiravfall. Det var mye av de samme avfallsfraksjonene i samme type områder, eksempelvis var engangsprodukter som kopper og bestikk av plast en gjenganger i byområdene. I friområder var det høy forekomst av hundeposer og engangs matbeholdere fra takeaway-mat. 

Mye sneip og snus

Av forsøpling rundt avfallsbeholdere var det større mengder sigarettsneiper og snusposer som ble funnet. Spesielt i områder der avfallsbeholderne stod på heller og brostein var det mye som ble liggende over tid. Det var betydelig mer sneip og snus rundt beholdere uten askebeger, men forfatterne av rapporten mener det må andre tiltak til, i tillegg til askebeger, for at det ikke skal havne på bakken. 

Selvkomprimerende og nedgravde avfallsbeholdere kommer best ut 

Rapporten viser at det oppstår mindre forsøpling rundt selvkomprimerende og nedgravde avfallsbeholdere enn ordinære beholdere. Det er mer forsøpling rundt beholdere med åpent innkast, enn de med lukking. Faktisk var det tre ganger så mye forsøpling rundt beholdere med åpent innkast. 

Stort volum og nivåmålinger reduserer driftstiden

Avfallsbeholdere med større oppsamlingsvolum, slik som de selvkomprimerende og nedgravde med teknologi som rapporterer fyllingsgrad, fører til en økt effektivitet i drift. Kristiansand kommune har redusert driftstiden av avfallsinnsamling i det offentlige rom med ca. 25 % etter innføring av selvkomprimerende beholdere.

Fra 2023 må alle sortere

Fra 1. januar 2023 ble kravene til kildesortering strengere. Mat- og plastavfall fra både husholdninger og virksomheter skal sorteres ut, og en større andel av avfallet skal gå til materialgjenvinning. Endrede krav gjelder også for kildesortering i det offentlige rom.

I tråd med dette må graden av kildesortering i det offentlige rom også økes, rapporten kommer derfor ut på et godt tidspunkt. 

Hovedfunnene fra rapporten

  • Det er mindre forsøpling rundt selvkomprimerende og nedgravde avfallsbeholdere enn ordinære beholdere.
  • Det er mer forsøpling rundt beholdere med åpent innkast enn de med lukket løsning.
  • Det bør gjøres helhetlige vurderinger for hvilke beholdere som plasseres hvor.
  • Det oppsto mindre forsøpling i Kristiansand sentrum der det var et høyt antall selvkomprimerende avfallsbeholdere.
  • Sneip og snus utgjør en stor andel forsøpling, og det blir liggende særlig lenge der det er heller og brostein. Askebeger har en effekt, men det var uansett et problem med snus og sneip, så det må sees på flere tiltak. 
  • Avfallsbeholdere med stort oppsamlingsvolum, nedgravde og selvkomprimerende med teknologi som rapporterer om fyllingsgrad, reduserte driftstiden. I Kristiansand ble driftstiden redusert med ca. 25 % etter innføring av selvkomprimerende beholdere. 

Hele rapporten fra Norwaste kan du lese her. 

EnviroPac tilbyr gode avfallsløsninger til det offentlige rom

EnviroPac er en stor leverandør av avfallsløsninger til både offentlige og private virksomheter. Vi har et svært bredt spekter av løsninger for alle behov, og flere løsninger kan tilpasses og leveres med ekstrautstyr som nivåmåling, tilpassede innkast-topper og eget design. 

Vi har mange løsninger som egner seg godt for det offentlige rom. Her er noen: 

Solarbin komprimerende avfallsbeholder

Solarbin er en selvkomprimerende avfallsbeholder med solcellepanel som selv sier fra når den må tømmes. Dette reduserer utgifter til avfallshåndteringen og krever færre tømminger, som igjen gir et renere bymiljø. Askebeger er en av mange tilleggsprodukter. 

Solarbin komprimerende avfallsbeholder | Enviropac

Nedgravde, semi-nedgravde og bunntømte avfallsbeholdere

Undersøkelsen viste at avfallsbeholdere med stort oppsamlingsvolum kom godt ut. EnviroPac leverer en rekke ulike nedgravde, semi-nedgravde og bunntømte containere. Nedgravde containere er en svært god løsning som rommer mye og holder bymiljøet rent, men kan også være et omfattende prosjekt som utløser byggesøknad. I de områdene dette ikke er mulig er Sulo CitySpot et godt alternativ. De er bunntømte og har stort volum, samt kan fås med alle mulige tilpassede innkast. De er designet for å passe godt inn i et bymiljø. 

Se alle våre løsninger innen bunntømte avfallsbeholdere med stort oppsamlingsvolum her

Cibeles – små smidige avfallsbeholdere for parker

 

Cibeles er mindre avfallsbeholdere som festes på stolper, og man kan feste to beholdere på samme stolpe. Cibeles har et strømlinjeformet design og passer godt inn i bybildet. Kommer med askebeger, hundeposedispenser og plass for RFID-brikke. 

Flere avfallsbeholdere fra SULO for det offentlige rom – flere avfallsbeholdere kan monteres på samme stolpe

Nyhet: Zurich Avfallsskjulere

Zurich er avfallsskjulere tilpasset standard 2-hjuls plastbeholdere på 120/240 liter. Paneler i resirkulert plast og galvanisert stål i konstruksjonen. Forskjellige type innkast er tilpasset avfallsfraksjonene. Zurich kan stå alene eller settes i sammen med flere enheter til en kildesorteringsstasjon. Vi har god tro på denne nyheten for det offentlige rom. Designet er tidløst og flere avfallsfraksjoner kan settes sammen etter behov etter type avfall som oppstår på stedet. Sist men ikke minst er produktet prisvennlig og mengde avfallsbeholdere kan økes i et område, noe som bidrar til et ryddig og trivelig offentlig miljø. Det er også mulig å installere nivåmåler med digital kommunikasjon i løsningen.

Les mer om Zurich og flere andre utendørs avfallsløsninger her.

Trenger du bedre avfallsløsninger?

Valg av avfallsløsninger bør alltid starte med en grundig avfallsanalyse. Kontakt oss i EnviroPac og vi bistår deg