Category thumbnail

Borettslag, nærngsbygg og det offentlige rom; den nye sirkulærøkonomien med endrede krav til gjenbruk og resirkulering krever at vi tenker større grad av kildesortering også på utendørsløsningene.

Den store utfordringen for å lykkes er å skape sammenhengen – den røde tråden – mellom alle aktører helt fra arbeidsplassen via renhold og mellomlagring til renovatør og avfallet levert til gjenvinning og gjenbruk. Se vår siste katalog på avfallsløsninger og møbler til offentlige utemiljøer: