Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon
Norges største utvalg av emballasjepresser

Fra første dag kan en emballasjepresse redusere avfalls- og transportkostnader med opptil 70 %. I 25 år har vi levert presser til offentlig og privat næringsliv. Vi innehar betydelig erfaring sammen med Norges største produktsortiment.

Last ned vår nye katalog på emballasjepresser lenger ned i artikkelen.

Riktig utstyr gjenvinner verdier

Ved å sortere der avfallet oppstår får du enda bedre resultater for kildesortering. Ved å investere i maskinelt utstyr i egne lokaler, gjerne sammen med elektronisk utstyr for veiing og nivåmåling vil det gi gode resultater når det kommer til både miljø og bedriftens lønnsomhet. 

 • Mer lønnsomhet

Når løst materiale komprimeres resulterer det i færre hentinger, mindre transport og dermed lavere transportkostnader og Co₂ utslipp. 

 • Høyere produktivitet

Tid er penger. Desto mindre tid personalet bruker på avfallshåndtering, jo mer tid kan brukes på kjernevirksomheten. 

 • Mer gulvplass 

Ved å systematisere håndteringen av avfall som tar mye plass med en komprimeringsløsning frigjøres gulvarealer. 

 • Triveligere, ryddigere og sikrere arbeidsmiljø

Bedre rutiner og håndtering av avfallet gir mer personsikkert arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere. 

 • Den nye teknologien, se Orwak Connect.

Å investere i moderne løsninger for veiing og nivåmåling for å kunne systematisere data i forbindelse med innsamling, gir gevinster både for samfunnet og bedriftens lønnsomhet.

Hydrauliske og elektromekaniske emballasjepresser 

EnviroPac fører både hydrauliske og elektromekaniske emballasjepresser. De elektromekaniske er produsert av EnviroPac selv og kalles E-serie. Vi tilbyr også hele svenske Orwaks utvalg, som har levert hydrauliske og effektive presser til markedet i 50 år. 

Pressene dekker behovet for komprimering av papp og papir, myk- og hardplast, klær, bildekk, PC-utstyr, PET-flasker, blikk- og aluminiumsbokser, oljefat og glassknuser. Flere av modellene kommer med flerkammer for større kapasitet og drift. 

Orwak Connect

Til flere av Orwaks emballasjepresser er Orwak Connect tilgjengelig. En modembasert m2m kommunikasjonstjeneste som kommuniserer fyllingsgrad, sier ifra om maskinen trenger tilsyn eller service og samler inn verdifull data. Det også mulig å måle vekten på det komprimerte avfallet. Dataene blir overført til portalen hvor du leser av vekten på hver eneste ball som produseres og totalvekten vises for totalintervallet du velger.

Du kan velge mellom to varianter, Orwak Connect og Orwak Connect +. 

Med Orwak Connect får du: 

 • Melding om full presse, behov for service, behov for teknisk support
 • Tilgang til web portal
 • Ballteller og ballstatistikk 

Med Orwak Connect + får du samme som over samt innebygget vekt for automatisk registrering. 

Med Orwak Connect er det lagt opp til en mulighet for store driftsfordeler

 • Overvåkning og nøyaktig kontroll på avfallsproduksjonen
 • Optimal logistikk når du planlegger emballasjepressens effektivitet
 • Mulighet til å forhindre driftsstans ved å bli umiddelbart varslet når maskinen trenger vedlikehold eller tilsyn
 • Produktiv bruk av tid, siden du kun følger opp presser som trenger tilsyn
 • Raskere hjelp, serviceteamet kan utføre fjernservice via digital kommunikasjon

Her kan du se en video og laste ned informasjon på Orwak Connect.

Et utvalg av våre emballasjepresser 

Her kan du laste ned vår nyeste katalog på emballasjepresser: 

Ekstra tilbehør til emballasjepresser

Vi tilbyr et bredt utvalg ekstra tilbehør til våre emballasjepresser. Alt fra plastsekker til båndruller og stroppebånd, samt 2- og 4-hjuls avfallsbeholdere i plast som er tilpasset pressene.  

Serviceavdelingen – alltid der når du trenger dem 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med nøye utvalgte servicepartnere. De gir assistanse, utfører installasjon og opplæring samt gir periodisk service på anlegg. Ved å inngå en fast serviceavtale får produktene lavere driftskostnad og lengre levetid, og du kan ringe oss hele døgnet om uhellet er ute. 

Les mer om vår serviceavdeling her.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller befaring. Sammen finner vi den emballasjepresseløsningen som dekker bedriftens behov mest optimalt, både med hensyn på driftsfordeler, kostander og besparelser for miljøet. Kontakt oss.