Category thumbnail

100 liter er vel Norges mest benyttede avfallssekker.