Category thumbnail

Hos oss finner du Norges største sortiment på avfallssekker. Når du velger sekk bør det være ut i fra flere kriterier enn pris. Et plastprodukt vurderes ut i fra råvarekvalitet, tykkelse, strekkevne, rive- og punkteringsstyrke samt miljø og bærekraft. Alle faktorer bør vurderes opp mot bruk og resirkulering.

Det er også viktig at pose og sekk er optimalt tilpasset avfallsbeholder/container både på størrelse og type avfall. Dette medfører at så mye som mulig av plasten gjenvinnes, det blir mindre forbruk av plast pr. tømming som igjen medvirker til færre transporter, reduserte kostnader og redusert belastning på miljøet.

I sortiment finner du poser og sekker også i papir og biologisk kompostbart materiale. Fossifri plast kan vi også levere. Savner du noe i sortimentet, ta kontakt og vi finner en løsning for deg.