Nye løsninger på vektindikator og identifikasjon

Veiesystemer med identifikasjon benyttes i forbindelse med avfallskomprimatorer og avfallsbeholdere.

Det er en kjensgjerning at det er utfordrende å få brukerne til å redusere mengde avfall og kildesortere avfallet der det skal, om det ikke finnes noen form for belønning. På lokasjoner med flere leietakere, som i for eksempel kjøpesenter og forretningsbygg,  er det mest vanlig å fakturere etter antall m2.

Veiesystem for beholdere

Nå introduserer vi flere typer veiesystemer med digitale adgangskort, RFID-brikker, mm. Systemet kan være integrert i selve komprimatoren, i løftevenderen, i innkasttrommelen eller komprimatoren kan stå på en veiecelle. Flere innkastmuligheter er mulig med forskjellig plassering på komprimatoren og med luke eller trommel i forskjellige størrelser.

Systemene er enkle. Brukerne har sitt individuelle ID-kort, innkastluken/trommel åpner seg, avfallet kastes og veies. Eller så er beholdere utstyrt med RFID-brikke som leses automatisk av på for eksempel løftevenderen. Det blir en nøyaktig og rettferdig kostnadsfordeling mellom brukerne. Alle rapporterte tall blir helt nøyaktig, dvs. at miljøregnskapet blir i henhold til virkelige data. Eiendomsselskapene kan bruke dette for selge inn til fremtidige leietakere. En god og nøyaktig miljøprofil er med å heve verdien.

Display for identifikasjon.

Data lagres skybasert og kan leses av via digitale plattformer. Med et slik system kan den enkelte leietaker bli fakturert etter kg avfall som kastes. Det mest vanlige er å ha et system for restavfall, da det er her de største kostnadene ligger. Men er det store mengder avfall, kan det være hensiktsmessig å ha veiesystem på flere fraksjoner/komprimatorer.

Her viser vi et eksempel på et veiesystem i en komprimator.

 1. Veiesystemet er innebygget i presshuset som er i galvanisert stål.
 2. Innkaståpningen er i pressretningen, venstre eller høyre side kan velges.
  Åpningen vist her er ca. 660×630 mm. Høyde ca. 1300 mm. Tilpasset avfallssekkene.
 3. Elektrisk drevet svingenhet
 4. Kapasiteten er på ca. 400 liter luke / trommel i rustfritt stål
 5. Styreskap for veiekomputer og identifikasjonssystem for kontroll av veiesystem
  Maksvekt ca. 75 kg / minimum 1kg
  Veietrinn e = 50 g

Er det nytt å benytte seg av vektindikatorer?

Veiecelle fra Barcode, Bjørvika i Oslo.

Systemet er absolutt ikke nytt. Vi installerte vårt første prosjekt i Barcode hos Malling & Co, Bjørvika i Oslo, allerede i 2011. Komprimatorene ble her plassert på veieceller som er knyttet til vektgeneratorer.  Gode erfaringer har vi fra den gang, men videre progresjon i utrulling har stoppet som følge av at kostandene i prosjektene blir for høye.

 

Nå er det nye tider. Med forskriftene som trer i kraft fra 2023 som også gjelder for næring med husholdningslignede avfall, så blir det etterhvert et krav om å kunne ta ut både plast og mat fra restavfallet. Målet er mer avfall til gjenvinning slik at Norge kan nå sine målsettinger.

Ønsker du å vite mer om veiesystemer, ta kontakt med oss: