Kildesortering viktig for Branns Grønne Stadion

Sportsklubben Brann samarbeider med BIR Bedrift for å gjøre Brann til en mer bærekraftig fotballklubb. Som et ledd i prosjektet kalt «Grønn Stadion» har EnviroPac levert 100 avfallsbeholdere kledd i Branns drakt.

BIR Bedrift er «Vestlendingenes egen miljøbedrift» og leverandør av mange ulike avfallstjenester til bedriftsmarkedet. Som mangeårig leverandør av avfallsutstyr og -løsninger til BIR Bedrift fikk EnviroPac i oppdrag å smykke Brann Stadion med avfallsløsninger som skal øke sorteringsgraden. 

Brann skal være en bærekraftig fotballklubb  

Jørgen Møklebust Austvik er markedsføringsansvarlig i BIR Bedrift og jobber tett med Sportsklubben Brann om prosjektet «Grønn Stadion». Store deler av Stadion har nå avfallsløsninger fra EnviroPac.  

– Avfallshåndteringen på Stadion trengte en oppgradering, og det var behov for et bedre system med tydelig merking. Ved å sette avfall i fokus tror vi at vi kan øke sorteringsgraden og drive holdningsskapende arbeid for alle som benytter Stadion, forteller Møklebust Austvik.  

 Enkle, rene og synlige løsninger er nøkkelen til å lykkes med økt sorteringsgrad.  

– Vi har jobbet med hvordan vi kan gjøre avfallsløsningene mer synlige, slik at alle kan sortere bedre. Både når det gjelder løsninger og merking for publikum, og like viktig for de som jobber i Brann, forteller markedsføringsansvarlig i BIR Bedrift.  

100 avfallsløsninger rundt omkring på Brann Stadion 

Brann Stadion har en kapasitet på 17.686 mennesker, noe som krever gode løsninger for å gjøre det enkelt for både publikum og ansatte å sortere avfall. 

EnviroPac har til sammen levert rundt 100 ulike beholdere, alle kledd i Branns farger og profil. Det er levert ulike skuffeseksjoner, møbelskap, og de smarte beholderne Kompakt og Dobbel Kompakt.  

– Vi har gått mange runder sammen med Brann på Stadion for å finne gode og strategiske plasser, og ikke holdt igjen på noe. Her er det gjort en skikkelig jobb. Løsningene er plassert strategisk rundt om på hele stadion og publikumsområdet, det er også markert godt på vegger hvor man finner dem. Også kontorer og områdene som kun er for ansatte har fått gode løsninger, forteller Møklebust Austvik.  

Det finnes beholdere for restavfall, papir, plast og panteflasker, som er avfall som typisk oppstår under arrangementer.  

– På kontorene finner man også skap for EE-avfall og farlig avfall, til batterier, sprayflasker og lignende. Dette er avfall som må spesialbehandles, og det vil vi absolutt ikke ha i restavfallet. Det ser kanskje uskyldig ut, men det er viktig at det sorteres riktig og det er blitt enklere nå, fortsetter han. 

Avfallsbeholdere i Branns drakt 

Alle beholdere er kledd i Branns gjenkjennelige rødfarge, med logo og skrifttype. Det er satt opp en ny miljøhall i garasjen på Stadion. Hit fraktes alt avfall fra alle beholdere, og sorteres på de ulike fraksjonene. 

– Det er Brann som har laget designet på møblene, og vi har selvsagt valgt den nasjonale merkingen på toppen. Alle innkast er merket med standardfargene for sortering, og noe som er skikkelig kult er at de har malt miljøhallen i matchende farger. For eksempel er området for papir og papp malt i blått, og plast i lilla. Det gjør jobben enklere både for de som sorterer, og de som henter. Pluss at det gjør rommet mye triveligere, forteller han. 

Fra Miljøhallen hentes avfallet av BIR Bedrift og fraktes til mottaket. 

– Alt fraktes til vårt mottak for sortering, og distribueres så lokalt som mulig, forteller Møklebust Austvik. 

Lokalt skal det nemlig være. Et samarbeid mellom Vestlendingenes egen miljøbedrift og Bergens stolthet, Brann, går hånd i hånd. 

– Sammen skal vi representere vestlendinger på en god måte, og forvalte ressursene våre godt. Brann tar sitt samfunnsansvar på alvor, og gjør mange gode ting for miljøet. Herunder kommer bærekraft og kildesortering. Brann gjør allerede mange gode ting, og fremover skal vi samarbeide om flere. 

Fått mange interessenter på kildesorteringsløsninger 

Kildesorteringsløsningene på Brann Stadion var komplett før sesongstart i 2022. Møklebust Austvik forteller at flere har bitt seg merke i de iøynefallende beholderne. 

– Vi har fått mange interessenter etter at de har sett Brann sine løsninger, det er veldig gøy. Det er nok både det at de har et kult design, men også det at alt er så gjennomført. Det er veldig hygienisk med lukkede skap og tilpassede innkast, det blir ikke noe gris og du ser aldri søppelet. Det skaper et rent og pent miljø på Stadion! 

Er du interessert i å høre mer om prosjektet og valg av de kule kildesorteringsløsningene, så ta kontakt med oss.