Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Bærekraft Tilbake til: Bærekraft og miljø Tilbake til: Renovasjon Tilbake til: Utendørs kildesortering

Solarbin fra EnviroPac er en komprimerende avfallsbeholder med innebygget digital kommunikasjon, som drives av solceller. EnviroPac er én av tre leverandører som er valgt ut til å gjøre avfallshåndteringen i Oslo mer effektiv og miljøvennlig.

Bymiljøetaten har plassert ut 45 smarte søppelbøtter, dvs. komprimerende avfallsbeholdere, i et prosjekt som vil gå over to år.

– Prosjektet skal revolusjonere avfallshåndteringen i de mest sentrale bygatene i Oslo, sier produktansvarlig for Solarbin Heidi Motalleb hos EnviroPac.

Ny teknologi gir effektivitet og kostnadsbesparelse

Den nye teknologien som har blitt tatt i bruk på avfallsbeholderne fra Solarbin gir mer effektiv avfallshåndtering og færre tømminger. Dette fører til mindre belastning på miljøet, på grunn av mindre kjøring og redusert bruk av plast fra avfallssekker. På denne måten får vi triveligere gatemiljø, bedre arbeidsmiljø samt reduserte driftskostnader.

Komprimerende avfallsbeholdere har blitt solgt til flere store byer verden over. I Norden har Stockholm hatt avfallsløsningen implementert i bymiljøet over lang tid, og har lengst erfaring med løsningen. I distriktet Norrmalm har man byttet ut 295 tradisjonelle avfallsbeholdere med 124 solcelledrevne, komprimerende avfallsbeholdere i områdets parker.

Resultatet av denne endringen er nå oppsummert i en sluttrapport fra Stockholm stad som blant annet viser at følgende:

• Antall tømminger er redusert med 97 %
• Transport er redusert med 92 %
• Antall søppelsekker er redusert med 97 %
• Co2 utslipp er redusert med 92 %

Prosjektleder Motalleb sier at skal bli utrolig spennende å følge opp prosjektet i Oslo.

Det er andre typer komprimerende avfallsbeholdere som er benyttet i Oslo, blant annet har de større kapasitet per beholder.

Er du interessert kan du lese mer om prosjektet i Stockholm, kan du laste ned rapporten her.

Solarbin – innebygget sensor og digital kommunikasjon

Motalleb forteller at Solarbin har en helt unik innebygget sensor som leser avfallsnivået i beholderen presist, slik at man får en optimal avlesing av fyllingsgraden.

– Dette betyr at måleren ikke lar seg lure av at det for eksempel ligger noe med stort volum på kun den ene siden av beholderen. Et begrenset innkast påvirker og forebygger også at dette ikke skal skje, forteller Motalleb.

Den digitale varslingen til Solarbin går via e-post eller SMS. Kommunikasjon kan gå enten via GSM eller Sig Fox, som er både rimelig og lite energikrevende. Levetiden på batteri på Sig Fox kan dobles sammenlignet med batteri fra GSM.

Solarbins digitale kommunikasjon gjør det mulig å utarbeide effektive kjøre- og tømmeruter per definerte område eller sjåfør, og gir også en detaljert KPI-rapportering.

Ulike størrelser og høy grad av komprimering

Solarbin føres i tre størrelser, hvor avfallet kan komprimeres inntil 90 %. Til prosjektet i Oslo er en mellomstor modell brukt, som har en innvendig beholder på 240 liter. Det er en standard avfallsbeholder som benyttes i Oslo, og Motalleb forteller at det også føres en mindre versjon på 120 liter og en større på 360 liter.
Med en effektiv komprimeringsgrad på 90 % oppnås det betydelige miljø- og kostnadsgevinster.

Føres med buet eller flat topp

Solarbin føres enten med flat eller buet topp. I Norge hvor vi har snøfulle vintre, kan en buet topp være en fordel. Med buet topp er det heller ikke så lett å sette fra seg gjenstander på toppen av avfallsbeholderen.

Variasjon, valgfrihet og universell design

Innkastluken åpnes med en fotpedal som er integrert i beholderen. Pedalen er ikke til hinder hverken for snømåking eller rengjøring, som gjør jobben mer effektiv.

Solarbin kan også leveres med en spak eller luken kan dyttes manuelt inn for dem som ikke kan benytte fotpedalen.
Solarbin kan helfolieres eller lakkeres i valgfri farge etter RAL-fargeskala. Det er mulig å tilpasse med individuelle avfallsmerker hvis det er ønskelig. For prosjektet i Oslo valgte Bymiljøetaten standard sort farge med individuell merking.

Reduserte kostnader og miljøvennlighet

Det er ingen tvil om at Solarbin bidrar til å skape et triveligere bymiljø. Her ser man bilde fra Nydalen i Oslo, hvor Solarbin løste avfallsproblematikken for Avantor den varme sommeren i 2018. Avfallsmengden langs friområdene langs Akerselva økte betydelig da folk oppholdt seg der over lang tid. Solarbin ble redningen og holdt avfallet unna!

Motalleb er optimistisk og spent på hva resultatene blir av den nye avfallsløsningen til Bymiljøetaten.

– Det blir interessant å se hvor mange færre tømminger det blir, samt hvor mye man kan redusere kjørte kilometer og utslipp av Co2. Hvor mange færre avfallssekker blir benyttet, og hvor mye mer effektivt klarer Bymiljøetaten å gjøre avfallshåndteringen når det gjelder tid og forbruk av ressurser, samt materiell med dertil reduserte kostnader? Det skal bli spennende å se resultatene av prosjektet i Oslo siden det er så målbart, avslutter Motalleb.

EnviroPac vil komme med oppdateringer på prosjektet når nye fakta og tall er kommet inn.

Her kan du lese mer om Solarbin, laste ned produktark og se en video fra et prosjekt i London.

Heidi Motalleb er prosjektansvarlig i EnviroPac og har i tillegg produktansvar for Solarbin. Hun jobber daglig med kildesorteringsløsninger til private og offentlig kunder. Heidi har vært i bransjen i snart seks år og er en av våre mest dedikerte selgere. Hun finner gode løsninger i samarbeid med kundene både innen miljø, design og økonomi.

Ta kontakt med oss så deler vi våre erfaringer med deg.