Bedre avfallshåndtering på kjøpesenter gir gevinster

Det er en positiv utvikling på avfallshåndtering. Teknologien blir bedre, og kjøpesenter ser verdien i å gjøre investeringer og forbedringer. De oppnår både økonomiske og miljømessige gevinster.

Retailmagasinet har satt fokus på avfallshåndtering i sin oktober utgave. Her har vi gjengitt en artikkel skrevet av Nils Vanebo om avfallshåndtering i kjøpesenter, som er en av de viktigste kundene. Det er vår salgssjef Kristian Thorsen som er intervjuet:

Høyere sorteringsgrad gir gevinster

Salgssjef Kristian Thorsen.

Nøkkelen til god avfallshåndtering er kildesortering og komprimering. Å øke sorteringsgraden gir både økonomiske og miljømessige gevinster.

Kildesortering har lenge vært tema på sentrene, og sorteringsgraden måles av de aller fleste. Noe som er nødvendig for få eller beholde ulike sertifiseringer og for miljøregnskapet.

Med renere fraksjoner får sentrene bedre betalt for sitt avfall.Når avfall komprimeres, blir det færre transporter. Sjåførene frakter mindre luft, noe som gir lavere kostnader i tillegg til miljøgevinsten.

Ved en avfallsmengde på ca. 25 tonn pr år vil kostnadene til henting og transport med container uten løsning for komprimering ligge i området 40-60.000 kroner, basert på to hentinger i uka. En komprimator vil kunne redusere antall hentinger til kun fem-seks pr år. Den årlige besparelsen i transportutgifter ligger da på ca 35.000 kroner.

Normalt har en komprimator en levetid på ca 20 år.

Tilpassede løsninger

– Vi leverer tilpassede, strømlinjeformede løsninger til det enkelte kjøpesenter, sier salgssjef Kristian Thorsen til Retailmagasinet.

Tilpassede løsninger er nødvendig da bygg og oppsett varierer. Enviropac legger til rette for at sentrene kan øke sin sorteringsgrad. I eksisterende bygningsmasser ble det i sin tid ofte ikke tatt hensyn til utvidet kildesortering, og avfallsrommet ble derfor ikke dimensjonert for det.

Løsninger som er tilpasset den enkelte senters behov gir de beste resultatene. Personalet bruker mindre tid på avfallshåndteringen, og arbeidsmiljøet blir bedre og sikrere.

Vi prosjekterer ved hjelp av CAD. Vi ser at jo før vi kommer inn i prosjektet jo bedre avfallsløsning får vi, sier Thoresen.

Enviropac kan bidra med CAD-tegninger til prosjektering av avfallsrom. Ved nybygg er det en fordel å komme inn tidlig i prosjekteringsfasen.

– For å slippe en investeringsutgift er leie og leasing av avfallsmaskiner blitt mer utbredt.

Gevinsten fra investeringen kommer naturlig nok over tid, forteller Thorsen.

Digital kommunikasjon med komprimatorene innebærer flere fordeler. Driftsleder eller firmaet som har serviceavtale ser hvor og hva som er feil uten å måtte reise ut. Det gis også melding til renovatør om at komprimatoren nærmer seg full. Tømminger kan da planlegges bedre.

Komprimatorer kan også ha veiefunksjon. For å åpne komprimatoren må operatøren bruke ID, og indikatoren

Komprimatorer med veiefunksjon i Barkode, Oslo.

registrerer vekt og hva slags type avfallsfraksjon det er snakk om. Da har man fått bedre grunnlag for rapportering og eventuell fakturering.

– Noen kunder ønsker også sporing av maskinene. Eiendomsselskaper som har mange vil gjerne ha oversikt over hvor de befinner seg, forteller Kristian Thorsen.

Lokalt samarbeid

Enviropac har et tett samarbeid med Norsk Gjenvinning som er den største på markedet.

Men de samarbeider også med de lokale renovatørene rundt omkring i Norge.

De lager driftsmodeller som er lette for kjøpesentrene å forholde seg til. Noe som også gjør det enkelt for kjøpesenteret å skifte renovatør senere, om de skulle ønske det.