Tilbake til: Containere Tilbake til: Konsern - Presse Tilbake til: Nyheter
EnviroPac AS kjøper BNS Miljø AS med datterselskapet BNS Container AB i Sverige.

EnviroPac er den ledende leverandøren av avfallsbehandlingsutstyr på det norske markedet. BNS Miljø er markedsleder i Norge på salg av containere for avfallshåndtering.

«Med dette oppkjøpet utvider vi vårt produkttilbud med mange nye produkter samtidig som vi forsterker vår markedsposisjon. Containere er et produktområde hvor vi har ønsket oss en sterkere posisjon i Norge» sier adm. dir. i EnviroPac Morten Tønseth, i en kommentar til oppkjøpet. Han fortsetter: «Vår bransje er inne i en fase med restrukturering og dette kjøpet bidrar til at vi enda bedre vil kunne imøtekomme forventningene fra våre kunder for fremtiden.»

EnviroPac selskapene i Norge er en del av San Sac Group som er en ledende europeisk leverandør av utstyr for avfallsbehandling. Konsernsjef i San Sac Group Fredrik Jaginder sier: «Vi har en ledende posisjon i det svenske containermarkedet gjennom vårt selskap Ilab Container AB, og vi har ønsket å forsterke vår posisjon i de andre skandinaviske landene. Ved at BNS også har produkter for segmenter hvor vi p.t. ikke har vært aktive, forsterkes vår containervirksomhet ytterligere.»

“Ved at vi nå blir en del av et større konsern som også har fokus på tilliggende produkter, ser vi at dette er en god utvikling ved at vi nå kan tilby en mye bredere produktplattform med nye løsninger og service» – sier adm. dir. i BNS Miljø AS Lars Christian Steen.

EnviroPac Gruppen vil etter oppkjøpet bestå av 4 selskaper i Norge, alle med virksomhet innen utstyr for avfallsbehandling. Gruppen vil totalt ha en omsetning på ca. 300 MNOK og 38 ansatte.

San Sac Group er en av Europas ledende leverandører innen avfallsbehandlingsutstyr med egne selskaper Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Russland, Polen, England, USA og Japan, samt distribusjon av sine produkter i mer enn 20 andre land. Antall ansatte i gruppen er 500, og gruppen har etter oppkjøpet en omsetning på ca. 1,7 Mrd. SEK

BNS Miljø AS har sin virksomhet innen produksjon og salg av containere for avfallsbransjen. Selskapet er markedsleder i Norge, og har også virksomhet i Sverige og Polen.

For ytterligere informasjon:
Adm. dir. EnviroPac AS Morten Tønseth mobil: +47 9826 0800
Konsernsjef San Sac Group Fredrik Jaginder mobil: +46 (0)70 224 3094
Adm. dir. BNS Miljø AS Lars Christian Steen mobil: +47 4585 2036