Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Lager og logistikk Tilbake til: Nyhetsrom
Optimal avfallshåndtering på lageret

Vårt utstyr til avfallshåndtering bidrar til mer lønnsomhet, høyere produktivitet, ryddigere, triveligere og sikrere arbeidsmiljø, mer gulvplass og mer gjenvinning og gjenbruk.

Ved nybygging eller utbygging av lagerplass er det viktig å organisere avfallshåndteringen strategisk og effektivt slik at sluttresultatet blir så bra som mulig. Dessverre hender det at avfallshåndteringen rett og slett blir glemt eller nedprioriteres – noe vi vil endre på!

Hva du skal tenke på for en optimal avfallshåndtering på ditt lager

EnviroPac hjalp Posten Norge med nytt avfallsrom. Binge containere i kombinasjon med avfallskomprimatorer ble løsningen.

Lager og distribusjonssentere er ofte veldig store, bestående av flere etasjer og i blant også flere bygninger. Håndteringen og transporten av avfall kan bli en real utfordring i denne type miljøer. Ved nybygging eller utbygging av lagerplass er det viktig å organisere avfallshåndteringen strategisk og effektivt slik at sluttresultatet blir så bra som mulig. Dessverre hender det at avfallshåndteringen rett og slett blir glemt eller nedprioriteres i planleggingen, hvilket kan resultere i unødvendig kostbare og ineffektive løsninger. I denne artikkelen går vi igjennom hva som er viktig å tenke på i forhold til avfallsløsninger når du skal bygge nytt eller utvide.

Uansett hva som er årsaken til bygging eller utvidelse av et lager eller logistikksenter så ser utfordringene omtrent like ut.

– Det spiller ingen rolle om det handler om et lager eller logistikksenter, prinsippet er det samme; det er varer som kommer inn og varer som sendes ut, og tilbake blir det masse avfall, ofte i form av plast og papp.

Optimering av verdifullt butikkareal og lagringsareal med effektiv avfallshåndtering

En av de vanligste årsakene til nybygging av lager er for å skape et felles sentrallager. På den måten optimeres butikkarealet gjennom at, så langt det lar seg gjøre, få bort lagerareal fra de enkelte butikkene. Men med et stort sentrallager kommer også mer avfall og høyere krav på effektive løsninger for avfallshåndteringen.

– Det er veldig vanlig at hele lageret tegnes klart og at man først senere begynner å se på avfallsløsningene. Det kan få dyre konsekvenser og resultere i et mindre effektivt lager.

– Vi ser at når EnviroPac har kommet tidlig inn i planleggingsfasen sammen med arkitekt, så får vi det beste resultatet for kunde. Vi har god kjennskap til fungerende løsninger og resultatet blir ofte en bærekraftig og økonomisk løsning både for kunde og miljø. Vi unngår med dette nødløsninger fordi man ikke har tatt hensyn til avfallshåndteringen i tegne / planleggingsfasen.

Posten Norge benytter Binge Containere i sin avfallshåndtering.

Gode forberedelser er viktig

Når EnviroPac kommer tidlig inn i en byggeprosess er det først og fremst viktig å skape seg et inntrykk av hvordan alt kommer til å se ut når det er klart. Hva slags varemottak er det snakk om? Hvilke typer emballasje dreier det seg om? Og i hvilke mengder? Hvordan skal forflytting av avfall skje? Skal det være sentralisert, desentralisert eller kanskje en kombinasjon?

– Man må stille de riktige spørsmålene. Man må gjøre et omtrentlig estimat av hvilke type avfall og i hvilke mengder. Deretter kan man begynne å se på løsninger og fremfor alt se på lignende lager for å se hvordan de har løst sin avfallshåndtering. Ettersom vi på EnviroPac har hjulpet en mengde lager- og distribusjonssentre med avfallshåndteringen, har vi en hel del erfaring og kunnskap vi gjerne deler.

– EnviroPac har også godt samarbeid med renovatørene, slik at en helhetlig løsning sikres fra A-Å.

Det blir dyrt å gjøre feil, så gjør det riktig fra begynnelsen

Grunnleggende for å finne smarte avfallsløsninger er altså å involvere en leverandør av avfallsløsninger allerede i begynnelsen av prosessen. La oss ta del av planleggingen og la oss hjelpe til å finne gode løsninger allerede fra start.

– Det kan bli veldig dyrt å gjøre feil når det kommer til avfallshåndteringen. Det er viktig å huske at avfall alltid koster penger og at man ikke tjener på det. Derimot kan man spare veldig mye penger dersom man har de riktige løsningene!