Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Nyhetsrom Tilbake til: Renovasjon
Containerguiden: Del 2

Velg en container konstruert for det den skal brukes til

Valgmulighetene når det kommer til containerkjøp kan for mange virke uendelig. Når det finnes så mange alternativer, avhengig av bruk og hva den skal fylles med, er det ikke enkelt å vite hva som passer akkurat deg. I containerguidens andre del går vi gjennom ulike typer av containere, ståltyper, ferdigbehandling og hvilken påvirkning dette kan ha på en containers levetid.

Det første du som kjøper må ta stilling til er hvilket kjøretøy som skal håndtere og transportere containeren. Deretter må du tenke gjennom hva slags fraksjon den skal fylles med, og hvordan den skal brukes. Svaret på disse spørsmålene avgjør hvilken containermodell som passer akkurat deg.

Peter Mårtensson er konstruksjonsansvarlig og gruppeleder på ILAB Container og har dermed full kontroll på hvordan en container skal bygges og hvilke situasjoner som krever hva.

– Materialvalget kan variere mye avhengig av hvordan containeren skal benyttes og hva slags kjøretøy som skal håndtere den. Til containere som passer til krokløftere bruker vi ofte høyfast stål ettersom de utsettes for større belasting og slitasje. I øvrige containere er det vanligst med S235 stål.

Lettere containere reduserer CO2-utslipp og kan lastes med mer

For å møte bransjens og samfunnets stadig økende miljøkrav produserer ILAB Container de fleste av sine krokcontainere i høyfast stål hvilket er sterkere enn standard S235 stål. Ved å benytte høyfast stål kan man redusere materialtykkelsen, som igjen reduserer vekten med opp til 0,8 tonn på en krokcontainer. Ved lavere vekt kreves mindre drivstoff ved transport, som igjen gir lavere CO2-utslipp. En lettere container gir også sluttbruker fordelen ved at man kan laste mye mer i containeren.

: Dette gjør at det kreves mindre drivstoff ved transport av containeren, som igjen gir lavere CO2-utslipp.

 

– Det gjelder å bruke riktig stål på riktig plass slik at containeren blir så bra som mulig for dens bruk. Dette gjør vi for å kunne tilby kundene en lettere og sterkere container, som dessuten blir mer miljøvennlig under transport.

Ferdigbehandling kan være avgjørende for containerens levetid

I hva slags miljø containeren skal stå og hva den skal fylles med er som oftest avgjørende for hvilken type ferdigbehandling som kreves.

– Det er viktig at alle containere sandblåses før maling slik at fargen fester seg skikkelig på overflaten. Ved normalt bruk er det vanligst at utsiden males med en primer og topplakk som har en tykkelse på 120µm, for å tåle måleklasse C3 ihht ISO 12944. Ytre omstendigheter kan påvirke hvordan stålet skal behandles for best holdbarhet. Skal containeren stå nær saltvann kreves det oftest en bedre ferdigbehandling for at den skal være mer motstandsdyktig mot rust.

Det finnes flere situasjoner som krever mer av ferdigbehandlingen, også på innsiden av containeren. Dersom containeren skal brukes f.eks. til slamtransport, trenger man som oftest et annet målesystem som kan beskytte materialet i containeren bedre mot slitasje og korrosjon. Containere til bruk som miljøskap for farlig avfall stiller også andre krav til ferdigbehandlingen.

– Når vi bygger miljøskap behandler vi ofte stålet med varmgalvanisering i stedet for lakk. Det blir en mye mer holdbar yte som gjør at man reduserer risikoen for riper der det lett oppstår rust.

Finn ut om containeren klarer det du trenger den til

Kunnskap om hvordan din container er laget og av hvilke materialer er altså veldig viktig når du skal gjøre ditt containerkjøp. Dersom containeren ikke er tilpasset det den skal fylles med og hvordan den blir håndtert, kan levetiden reduseres vesentlig. Sjekk derfor med din leverandør at containeren faktisk tåler det den skal brukes til. Det vil si hva slags fraksjon du skal fylle med, hvor mye, og hvordan containeren skal håndteres.