Category thumbnail

Vi tilbyr løsninger fra enkle avfallsbeholdere og avfallskjølere til avanserte systemer for levering av avfallet til biogassanlegg eller kompostering og gjenvinning i form av gjødsel, pellets eller at rent vann blir sluttproduktet.