MAS90 er en bærbar ozongenerator. Et profesjonelt verktøy beregnet for profesjonelle brukere. Denne kraftige generatoren fjerner selv de mest vanskelige lukter fra fryserom, lager, kontorer, hotellrom, restauranter etc. Plugg ganske enkelt i kontakten og la generatoren gjøre jobben.

Ozongenerator MAS90
  • Dreper luftbåret forurensning raskere enn alle andre kjente rensemetoder
  • Kan redusere bruk av kjemikalier med inntil 95 %
  • Ozon produseres på stedet, ingen kjøp eller lagring av kjemikalier er nødvendig
  • Ozonproduksjon 90 mg/time
  • Økonomisk i drift, strøm 4 W
  • «Plug & Play»
  • Regelmessig vedlikehold er unødvendig
Send forespørsel

Beskrivelse

Ozongeneratorer blir ofte brukt til å fjerne lukt fra for eksempel pumpestasjoner, containere og komprimatorer, samt til å kontrollere atmosfærer i kjøle- og fryserom. EnviroPac tilbyr gode løsninger fra ledende produsenter. Vi fører tre modeller, PR1300, MAS90 og HV-202. PR1300 og MAS90 er mye brukt sammen med komprimatorer og avfallsløsninger. Men også i hoteller, restauranter, fryserom, lager og kontor. Disse to modellene kan monteres på vegg, settes på en reol eller tilsvarende. Modell HV-202 er en miniutgave som i første rekke er ment for bilkupeer, men kan også benyttes på mindre arealer som har behov for å rense luften.

Hva er Ozon?

Ozon er naturens eget oksidasjons- og desinfeksjonsmiddel og er 3125 ganger raskere og 52 % sterkere enn klor. Ozon produseres på stedet, ingen kjøp eller lagring er nødvendig. Riktig anvendt og med korrekt utstyr er ozon uskadelig. Der er likevel viktig å huske at ozon er en reaktiv forbindelse som i høye konsentrasjoner kan være skadelig. Husk: Pust ikke inn konsentrert ozongass og følg Arbeidstilsynets normer og forskrifter i forhold til HMS.

EP ozongeneratorer