Komprimerende avfallsbeholder for kjøkkenbenken

Avfallsbeholderen komprimerer både restavfall og plast inntil 70 %. Black Friday KUN kr xxx pr. stk.

 • Avfallsbeholderen gjør at du får:
  – En langsommere fylling av beholderen gir færre turer
  ut for å tømme avfallet
  – Du kan redusere kostnadene til renovasjon ved ikke å
  øke størrelsen på din utendørsbeholder/ha to
  – Det blir mindre bruk av avfallsposer
  – Mindre utstlipp og støy fra tungtransportør
  – Færre tømminger for renovatør

BESTILL og LES mer om produktet her.