Avfallshåndteringen effektiviseres hos ASKO

Samarbeide mellom ASKO og EnviroPac gir en grønnere fremtid. Avfallshåndteringen effektiviseres hos ASKO i Rogaland med kanalpresser utstyrt med Opticut skjæresystem.

EnviroPac som lenge har vært en pålitelig partner for bedrifter som prioriterer miljøvennlig avfallshåndtering, har et mangeårig og nært samarbeid med ASKO, NorgesGruppens grossistledd. Nylig ble en av våre mest avanserte kanalpresser levert til ASKO Rogaland, et stort skritt mot mer bærekraftig avfallshåndtering.

Våre kanalpresser som produseres av Avermann i Tyskland, har høy kvalitet og levetid, og er nyttige for håndtering av større avfallsmengder. Nå har de fleste ASKO-lagrene i Norge disse kanalpressene som sørger for at plast- og pappavfall kan håndteres mest mulig effektivt.

Hvorfor kanalpresse? Emballasjen gjenvinnes med bærekraftig investering.

Kanalpressene er utviklet til komprimering av større mengder av avfall, og passer derfor godt for ASKO som håndterer store volumer. ASKO sørger for å kildesortere emballasje som tas tilbake til eget system. Når dagligvarer transporteres ut til NorgesGruppens mange butikker, hentes samtidig forskjellige typer avfall fra butikkene. Denne bærekraftige ordningen sørger for at transportkapasiteten utnyttes og at ingen biler kjører tomme.

Tilbake på ASKO-lagrene blir emballasjen fra butikkene effektivt presset gjennom kanalpressen som lager store industriballer på flere hundre kilo. Komprimeringen sørger for at avfallsballene tar minimalt med areal og blir rimeligere å transportere. De ferdigpressede avfallsballene kan derfor lagres på minst mulig plass til de hentes og fraktes for gjenvinning, og blir til ny emballasje.

Gjennom hele prosessen sørger kanalpressene for at de ansatte hos ASKO kan bruke minst mulig tid på dette arbeidet, med maskiner som har helse, miljø og sikkerhet (HMS) i fokus.

OptiCut – et patentert skjæresystem.

EnviroPac leverer kanalpresser med det patenterte OptiCut-systemet som har en rekke fordeler. Dette innovative stjernesystemet øker produktiviteten, reduserer energikostnader med ca. 30% , og øker vekten på avfallsballene med ca. 10%. OptiCut gjør det enklere for brukerne å drifte kanalpressen. Systemet gir mindre slitasje på utstyret og reduserer derfor både servicetid og vedlikeholdskostnader. Systemet kan ettermonteres på aktuelle modeller.

Forutsetningen for bruk av kanalpressene er effektiv komprimering av større mengder innhentet avfall som gjør transporten lønnsom. Det økonomiske aspektet sikres av god kvalitet, lang levetid, minimalt energibruk og mindre arbeidsinnsats.

Kundetilpasset løsning levert til ASKO Rogaland i Stavanger.

EnviroPac bistår ASKO i å tilpasse sine miljøstasjoner for optimal effektivitet. Vårt samarbeid med ASKO har utviklet seg over mange år, og EnviroPac har vært med på reisen siden de første miljøstasjonene ble produsert i 2011. Valget på oss som leverandør av kanalpressene, var derfor naturlig. Leveransen av våre kanalpresser til ASKO Rogaland gikk uten problemer. Anlegget i Stavanger ble utstyrt med et nedfelt transportbånd, som mater pressen med papp og plast fra NorgesGruppens butikker i regionen. Pressen er utstyrt med OptiCut-skjæresystem, som reduserer strømforbruket og slitasje, samtidig som den øker ballvekten og kapasiteten per time betraktelig.

Sikkerhet for ansatte.

Sikkerhetsutstyr inkluderer tradisjonell nødstopp og et «Personal Protection System», hvor de ansatte benytter et sikkerhetsarmbånd. Dette innebærer at om de skulle falle på transportbåndet, vil en sensor over transportbåndet sørge for at anlegget stoppes. Installasjonen ble utført av EnviroPacs serviceteknikere i samarbeid med lokale partnere. Kravene ASKO hadde med tanke på ballvekt og kapasitet per time, ble møtt på en tilfredsstillende måte, og samarbeidet ved installasjon, igangkjøring og sluttesting var meget bra. Den automatiserte innmatingen av ferdig pressede pappballer fra NorgesGruppens butikker gir en  betydelig økt effektivitetet hos ASKO Rogaland.

God opplæring av brukere og rask service.

Kanalpressene gir betydelige fordeler for de ansatte hos ASKO ved å frigjøre verdifull tid som ellers ville blitt brukt på avfallshåndtering. Den økte effektiviteten gjør at de ansatte kan fokusere på andre viktige oppgaver i grossistdriften.

Opplæring i bruk av kanalpressene tilpasses til størrelsen på ASKO-avdelingene. Som regel blir 1-2 superbrukere utpekt samt at de andre ansatte får opplæring. Etter endt opplæring mottar de ansatte et opplæringsbevis som dokumentasjon på EnviroPacs gjennomføring av opplæringen, som blir integrert i ASKOs kvalitetssikringssystem og HMS-avdeling.

Våre teknikere kan også steppe inn hvis det oppstår problemer som superbrukerne ikke har kunnskap til å håndtere, og vår serviceavdeling kan komme inn og assistere ved behov. Hvis det oppstår tekniske problemer med kanalpressene, er systemet utstyrt med Remote Access, som muliggjør fjernovervåkning. Dette gir EnviroPac muligheten til å lese av feilkoder og løse problemer raskere og mer effektivt, ofte uten behov for å reise ut til kundene.

Vi involverer alltid utvalgte lokale partnere og gir dem opplæring og kjennskap til våre systemer når vi leverer en presse til et regionslager, slik at de kan bistå hvis det oppstår tekniske utfordringer. God opplæring av brukerne, fjernovervåkning av maskinene og landsdekkende service sørger for at kanalpressene som leveres av EnviroPac, gjør bruken av maskinene uproblematisk og reduserer nedetid av maskinene.

Optimale løsninger gir fornøyde kunder og en grønnere fremtid.

ASKO Rogaland er strålende fornøyd med den nye kanalpressen vi har levert. De har fått en presse som er såpass effektiv at de ansatte får mer tid til å gjøre andre viktige arbeidsoppgaver, og leveransen kan beskrives som en suksess. Den tette dialogen mellom EnviroPac og ASKO sine avdelinger gir en trygghet på at løsningene er optimalt tilpasset til lokalene der kanalpressene brukes og med tanke på avfallsvolumet som skal håndteres av maskinene. Vi innehar kompetansen til å tilpasse våre kanalpresse-løsninger best mulig til kundenes behov. Avfallsanalyse og rådgivning sørger for å ivareta både de bedriftsøkonomiske og miljøvennlige aspektene i investeringen, og kanalpressene tilpasses og dimensjoneres derfor med fokus på kundenes krav og behov.

EnviroPacs leveranser av kanalpresser til ASKO representerer en milepæl i reisen mot bærekraftig avfallshåndtering. Godt samarbeid, teknologisk innovasjon og dedikasjon til miljøansvar gir et inspirerende perspektiv på hvordan bedriftsledere kan bidra til å forme en grønnere fremtid.

Vi leverer kanalpresser fra markedsledende Avermann i Tyskland, som er godt kjent for sin gode kvalitet og innovative løsninger. Kanalpressene leveres med et stort spekter av utstyr og tilpasninger som gjør at løsningene tilpasses etter behov. Les mer om våre kanalpresser her!

Kanalpresser er aktuelle for renovatører, større logistikk- og produksjonsbedrifter. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon for en grønnere fremtid. Vi tilpasser løsningene etter avfallstype, størrelse og behov:

Send forespørsel

    Ved å huke av her samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Enviropac
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.