Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
Løsninger for innsamling av klær, sko og tekstiler

I EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastede forbruksområdet etter bolig, transport og mat. Det er et langt lerret å bleke innenfor mange områder. Helt fra tekstilenes opprinnelse til at et plagg skal gå videre, til ombruk, gjenbruk eller gjenvinning.

Hvordan innsamlingen av brukte tekstiler vil gjennomføres fremover, er det for tidlig å konkludere på, men det jobbes aktivt i både tekstil- og avfallsbransjen fra flere hold. Vi, som leverandør av utsyr, har henvendt oss til leverandører i Europa for å kunne tilby etterspurte løsninger. Et av kravene er at produktløsningene skal være av høy kvalitet for lang levetid, selv under ekstreme værforhold, om løsningene skal plasseres utendørs.

Vi har derfor utstilt en container for innsamling av tekstiler på vår stand på Årskonferansen til Avfall Norge, september 2023. Vi ønsker å komme i tettere dialog med kommuner, renovatører, organisasjoner med flere, som jobber med innsamling og håndtering av fraksjonene. Stikk innom oss for en prat, så får vi høre hvilke tanker dere har vedrørende mulige utstyrs- og innsamlingsløsninger fremover.

LOOP er allerede godt i gang. Nye merker, som separerer ødelagte tekstiler, klær og sko fra tilsvarende, som kan gå til ombruk, er allerede lansert.

Vi har i dag leverandører som tilbyr containere for innsamling av tekstiler, klær og sko i flere varianter. I større prosjekter kan løsningene kundetilpasses, uten at merkostnadene blir så store, både på utførelse, farger, dekor og helfoliering. Kort her nevner vi her noen av valgene:

  • Levers i flere størrelser
  • Hele / Delte beholdere, for eksempel en del for ombruk og en for ødelagte klær i samme beholder
  • Spesialbeholdere for innsamling av sko
  • Innvendig rotorfunksjon som hindrer tyveri av innholdet
  • Innvendige bur, for enklere håndtering/transport
  • Antigrafitti behandling
  • Navnepreg på innsiden av beholder
  • Rette/avrundede takløsninger
  • mm.

Ønsker du at vi ser på aktuelle løsninger for ditt selskap, så ta kontakt med oss. Våre erfarne leverandører har et bredt standard sortiment og i tillegg kundetilpasser de løsningene på tegnebrettet, helt fra start til et ferdig produkt.