Emballasjepresse med flere kammer

Fore mange ulike avfallsfraksjoner? Ikke nok plass for tradisjonell kildesortering? Mer produktiv utnyttelse av avfall? De nye avfallsforskriftene fra januar 2023 krever at vi kildesorterer enda flere fraksjoner.

Bølgepapp og kartong, plastfolie, trepaller, stroppebånd, metallbokser og makuleringspapir fra kontoret, lageret, butikken eller kjøpesenteret? Håndteres det flere typer avfall i bedriften og mangler det plass for en tradisjonell kildesorteringsløsning? Mange er i eksakt samme situasjon, men det finnes løsninger som gir mulighet til å sortere og komprimere avfallet direkte på stedet: Orwak multi-flerkammer emballasjepresser!

Den konstante avfallstrømmen er en utfordring.

Den tilsynelatende endeløse strømmen av ulike forpaknings materialer og avfallstyper er ofte omfattende i miljøer der store mengder varer daglig håndteres – oppakking, ompakking og innpakking. Varer leveres i pappkartonger eller emballert med krympeplast og kommer vanligvis buntet på paller. Alt dette forpakningsmaterialet må håndteres og tas hånd om effektivt, driftsøkonomisk og med minst mulig miljøpåvirkning.

Orwak multi-flerkammer emballasjepresser kommer i forskjellige varianter og størrelser. Her kan du se noen eksempler på hvordan de blir brukt på noen nylige installasjoner.

To stasjoner i samme lokale for en skiltleverandør.

 

Skiltleverandøren ønsket emballasjepresser som kunne håndtere flere avfallsstrømmer. To like anlegg ble installert på forskjellige steder i produksjonslokalet, og en trekammer løsning med ORWAK MULI 5070 ble valgt. Kartong, vinyl og restavfall komprimeres i en og samme stasjon. Ved at stasjonene er plassert på to forskjellige steder i produksjonslokalet, gjør at avfallet sorteres der det oppstår- og kildesorteringen og komprimeringen går raskere. Plass frigjøres, lokalene blir ryddigere, og det blir bedre oversikt og arbeidsforhold for de ansatte.

Sikker løsning med en rustfri emballasjepresse for forurenset avfall.

En rustfri emballasjepresse modell 9020S, ble installert i en bedrift som genererer forurenset plastavfall. Den rustfrie emballasjepressen gir en holdbar og langsiktig løsning som oppfyller den høye hygienestandarden som kreves for denne type avfallshåndtering.

Oppgrader for å vokse i takt med virksomheten, her fra en kartongfabrikk.

Fabrikken kildesorterer papiravskjær fra produksjonen i en standard MULTI-dobbeltkammer emballasjepresse. I takt med voksende virksomhet måtte bedriften øke kapasiteten på komprimeringen, og oppgraderte emballasjepressen fra en 2-kammer til en 4-kammer løsning.

ORWAK MULTI er en serie robuste og allsidige emballasjepresser som enkelt kan tilpasses endrede behov og avfallsmengder. En maskin – mange typer avfall. Toppinnkast. Ett kammer kan komprimeres mens de andre fyller opp til neste! Modell 5070 & 5070-HDC; fjerning av baller med tralle. 5070-HDC har kryssbinding.

 

 

 

 

 

Her kan du bli bedre kjent med sortimentet og laste ned vår nyeste oppdaterte katalog.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Vi har emballasjepresser som dekker de fleste avfallsfraksjoner og behov.