Category thumbnail

Det blir mer og mer viktig med en god avfallsløsninger på bensinstasjonene. Det tilbys mange typer varer og mat serveringen er økende. Viktig blir det da å ha en god løsning på kildesorteringen. Vi hjelper deg å tilpasse utstyret til avfallsmengdene. De største og viktigste fraksjonene er: Plast, papp/papir, panteflasker, matavfall, restavfall, farlig avfall.