Category thumbnail

Våre bio sekker og poser er produsert iht. den europeiske standarden EN13432. Egenskapene er nøye definert i henhold til miljø og antas å overholde EU-direktivet 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall.