Category thumbnail

Komprimatorer benyttes til alt av papp og papir, myk og hard plast, trevirke, restavfall og våtorganisk avfall. I tilknytning til komprimatorer leverer vi sjakter, løftevendere, ramper, asfaltplater, styreskinner, kjøleanlegg, ozongeneratorer, SMSvarsling og mail tilknyttet nettsystem for direkte varsling til renovatør med mer.