Category thumbnail

ROLLO er utviklet for raskt og effektivt å sortere papir og restavfall som oppstår på den enkelte kontorarbeidsplass