Category thumbnail

Riktig valg av utstyr er viktig ved innsamling og oppbevaring av farlig avfall. Våre løsninger er tilpasset flere funksjoner innenfor helse, industri, verksteder, dagligvare, den enkelte forbruker mm. Ulike avfallstyper som smittefarlig avfall, fast avfall som oljefilter, malingsbokser og batterier. Flytende avfall for eksempel spillolje, rengjøringsmidler, løsemiddel og elektrosnik avfall som lyskilder, lysrør, mobiltelefoner, småelektrisk, mm.