Category thumbnail

Vi tilbyr flere løsninger innenfor kategorien bunntømte containere. Helt nedgravde, hvor betongelementet er nedgravd under jorden og kun innkastsøylen er synlig på bakkenivå. Semi-/halvt nedgravde hvor både beholder over og under bakken fungerer til innsamling. Innsamling foregår da som oftest i en bunntømt containersekk. Overflatecontainere benyttes hvor innsamling foregår i en containerbeholder over bakken/delvis under bakken.