Automatisk komprimering og innkastluke med sensor

TOM intelligent avfallsbeholder
  • Automatisk komprimering
  • Innkastluke med sensor
  • Statusindikator
  • Stillegående, maks 51 db
  • Modumbasert kommunikasjon
  • Kundetilpasset dekor
Send forespørsel

Beskrivelse

TOM sparer tid, plass og energi, og den sparer utgifter til avfallshåndteringen. Den rommer inntil 7 x mer avfall sammenlignet med en vanlig avfallsbeholder. Avfallsbeholderen er ustyrt med bevegelsessensor som registrerer når noen nærmer seg og luke åpnes automatisk.  Luken kan programmeres til å være åpen i perioder med mye trafikk.

Føres i to modeller, med tømming fra forside / for- og bakside.

Stikkord blir: Mer produktiv bruk av tiden – reduserte kostnader til drift- bedre hygiene.

Referanser: Sibylla gatekjøkken, Gulf Bensinstasjoner og Liseberg fornøyelsespark i Sverige, Shiphol Flyplass- Amsterdam, Paigenton Zoo, UK, Fastfood kjeder i Norge.

TOM intelligent avfallsbeholder

 

«Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder»

 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

PDF Service

 

  • REDUSERT KAPITALBINDING
  • 100 % UTGIFTSFØRING AV HELE LEIEBELØPET I LEIEPERIODEN
  • INGEN AVSKAFFELSE AV ELDRE UTSTYR
  • STOR FLEKSIBILITET

 

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie og finansiering av maskiner og utstyr. Ta kontakt med oss for et forslag til løsning av avfallshåndteringen og en vurdering av totaløkonomien i prosjektet.

Vi samarbeider med ledende aktører innenfor leasing og finansiering. Flere av våre kunder velger leasing. Leasing kan bidra til bedre likviditet uten at egenkapitalen bindes. Rask utgiftsføring, forutsigbarhet og økt fleksibilitet er andre viktige fordeler.

PDF Utleie og Finansiering