Optima – kverning og bearbeiding av råvarer

Kvernet materiale benyttes til energi og gjenvinning av råmateriale - et godt bidrag til sirkulærøkonomien.

  • Enkeltstående maskiner eller komplette industrielle løsninger
  • Kvalitetsdeler reduserer vedlikeholdskostnader over tid
  • Produksjonserfaring i flere europeiske land
  • Solid kompetanse i mer enn 50 år
  • Prosjektering med 3D verktøy
Send forespørsel

Beskrivelse

Optima kverner består av enkeltstående maskiner og komplette industrielle løsninger. Innmating, kverning, separasjon og lagring av materiale som kan bestå av trasnportbånd, grov- og finkverning, luftseparasjon, sioler, med mere.

De fleste avfallstyper kan resirkuleres. Plast, tre, tekstiler, industri- husholdningsavfall, med mere.

Optima Recycling Solutions (ORS) har mer enn 50 års erfaring med everanser over store deler av verden. Produksjonen ligger i Nord Spania i Baskerområde som er kjent for utstrakt metallindustri av høy kvalitet. Maskinene og løsningene har solid produksjonshistorie gjennom flere genersjoner. Flere av løsningene ser vi vil være et godt bidrag til sirkulærøkonomien.

I fanen under produktinformasjon kan du laste ned en kort beskrivelse av løsningene.
En link til en informativ Optima web side på norsk finner du i høyre kolonne.

Optima produktinfo NO

 

«Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder»

 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

PDF Service

 

  • REDUSERT KAPITALBINDING
  • 100 % UTGIFTSFØRING AV HELE LEIEBELØPET I LEIEPERIODEN
  • INGEN AVSKAFFELSE AV ELDRE UTSTYR
  • STOR FLEKSIBILITET

 

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie og finansiering av maskiner og utstyr. Ta kontakt med oss for et forslag til løsning av avfallshåndteringen og en vurdering av totaløkonomien i prosjektet.

Vi samarbeider med ledende aktører innenfor leasing og finansiering. Flere av våre kunder velger leasing. Leasing kan bidra til bedre likviditet uten at egenkapitalen bindes. Rask utgiftsføring, forutsigbarhet og økt fleksibilitet er andre viktige fordeler.

PDF Utleie og Finansiering