HEGER komprimering med avvanning

kildesortering, komprimering med avvanning

 • Kildesortering sammen med vektreduksjon gir bedre totaløkonomi
 • Bedre utgangspunkt for resirkulering
 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader
Send forespørsel

Beskrivelse

 

Heger avvanningssystemer The Crocodile blir benyttet til å skille faste og flytende stoffer og til å skille restvæsker fra avfallsstoffer. Prinsippet er en horisontal liggende skrue med avvanningskanal som i presskanalen komprimerer tørrstoffene. Det nødvendige mottrykket som kreves til avvanningen genereres med en justerbar kanalinnsnevring, og væsken flyter bort via et kanalsegment med sil.

The Crocodile benyttes av diverse industriprodusenter til avvanning av flytende innhold fra plastbegre, Tetra-Pak emballasje, blikkbokser eller PET flasker, slam og industriavfall. Aktuell også til avvanningsoppgaver i plastproduksjon.

Systemet gir en bedre totaløkonomisk og miljøvennlig løsning for bedriften. En robust og driftssikker teknikk garanterer lang levetid. Avvanningen kan også i gitte tilfeller avfallsbehandles i forbrenningsanlegg. 

Tekniske Egenskaper

 • Pansret skruespiss for lang levetid
 • Meget støysvak
 • Avvanningskanalen er produsert i rustfritt materiale og leveres med ulike hullstrørrelser
 • Maskinen leveres bruksklar

Produktblad

Tekniske data

 

«Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder»

 

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

PDF Service

 

 • REDUSERT KAPITALBINDING
 • 100 % UTGIFTSFØRING AV HELE LEIEBELØPET I LEIEPERIODEN
 • INGEN AVSKAFFELSE AV ELDRE UTSTYR
 • STOR FLEKSIBILITET

 

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie og finansiering av maskiner og utstyr. Ta kontakt med oss for et forslag til løsning av avfallshåndteringen og en vurdering av totaløkonomien i prosjektet.

Vi samarbeider med ledende aktører innenfor leasing og finansiering. Flere av våre kunder velger leasing. Leasing kan bidra til bedre likviditet uten at egenkapitalen bindes. Rask utgiftsføring, forutsigbarhet og økt fleksibilitet er andre viktige fordeler.

PDF Utleie og Finansiering