Messe

Velkommen til Avfallskonferansen 2019

Årskonferansen setter fokus på mennesker, miljø og marked. Vi bidrar med å tilby innovative og bærekraftige løsninger på utstyrssiden. Løsninger som gir mindre utslipp av CO2, kvalitet for lenger levetid og mer effektivitet i prosjektene.

 

Så KEEP COOL, hjertelig velkommen til oss for å bli bedre kjent med utstyr og løsninger som vil bidra til mer gjenbruk og gjenvinning til beste for den sirkulære økonomien.

 

PÅ VÅR UTE OG INNESTAND FINNER DU UTSTILT: