Ny brosjyre og kampanje på Binge containere

Ny brosjyre og kampanje på Binge containere

Binge containere anvendes til innsamling og kildesortering av overskuddsmateriale, og kan benyttes på forskjellige typer arbeidsplasser som byggevarehus, lager, resirkulerings og gjenvinningsstasjoner, logistikkvirksomheter, verksteder, sykehus, rederier og varehus. Binge benyttes blant annet av Posten på deres terminalbygg på Østlandet i produksjonshallen. Der bruker de Binge containerne aktivt i avfallshåndteringen sammen

Les mer