Med ca. 70 000 beøskende er det behov for å sette avfallshåndteringen i system. I samarbeide med Norsk Gjenvining var det satt ut flere beholdere og midt i Spikersuppa hvor det var aller størst trøkk, hadde vi utplassert en komprimator for organisk avfall/restavfall. Miljøansvarlig for arrangementet, Sigud Omstedt (midt på bildet), var godt fornøyd med opplegget rundt avfallshåndteringen. En komprimator erstatter flere containere – og flere hentinger, noe som var av stor verdi nettopp i folksomme Spikersuppa.

En komprimator vil kunne redusere kostnadene til avfallshåndteringen med flere tusen kroner pr. år. Et gitt eksempel: Ved en mengde avfall på 50 tonn pr. år, ser vi at kostnader til henting og transport med container uten løsning for komprimering ofte ligger i område kr 60-90 000,- basert på to hentinger pr. uke. En komprimator med en kapasitet på 6 tonn vil redusere antall hentinger til kun 8-10 ganger pr. år og vil utgjøre en total kostand på ca. 7-10.000,- Den årlige besparelsen til hente og transportkostnader i størrelsesområde +/- kr 70 000,- Normal levetid på en løsning med komprimator fra EnviroPac er inntil 20 år avhengig av bruk og type avfall. Komprimatorer kan også leies etter behov eller om den er brukt eller ny fra ca. kr 1500 – til 4500,- pr. måned.