I samarbeid med Norsk Gjenvinning har Bislett Alliansen tatt skrittet fullt ut og kildesorterer
nå i flere fraksjoner, bl.a. matavfall, papp/papir, flasker og restavfall. Målet er renere fraksjoner
og mere avfall til gjenbruk og gjenvinning. En tydelig kommunikasjon med brukerne
er en viktig del av prosjektet.

I samarbeide med Norsk Gjenvinning har vi levert kildesorteringsutstyr til Bislett Alliansen. PutIn kildesorteringsstasjon kan spesialtilpasses med farger og logo, og med tilpassede innkastluker/slisser.