Her er ergonomi, funksjon og estetikk tatt hensyn til allerede på tegnestadiet.

Sortify er konstuert og utviklet på kundenes premisser. I Sverige finner du Sortify i 153 kommuner, og er et sikkert valg for utendørs kildesortering i offentlig miljø.

Sortify sorterer i 1-4 fraksjoner, og har et samlet volum på hele 270 liter. Sekkene tas rett ut uten løft. Betongelementet i bunnen gir god stabiliet, og er tilpasset for gaffeltruck eller jekketralle. En gummimatte over betongelementet tar imot for støt når glass kastes.

Valg av fraksjoner, farger og design kan tilpasses slik at Sortify elegant passer inn i alle miljøer. Bruk mulighetene til tydelig profilering og vis fram deres miljøarbeid med kildesortering utad.

https://youtu.be/PDh11fvMHFo