Sørlitorget i samarbeide med Gretland Reno AS

Spesiallaget lokk for ivaretagelse av HMS ved henting og tømming.

I samarbeide med renovatør Gretland Reno AS har vi levert 2 stk. krokkomprimatorer til Sørli Prosjektinnredninger i Sarpsborg som er grossist på kontormøbler. De kildesorterer avfallet i trevirke, plast, metall, restavfall, papp og gips. Til de to største avfallsfraksjonene papp og restavfall, var det behov for avfallskomprimatorer. Dette er en løsning som kunde også har hatt tidligere, men etter flere års drift var det behov med fornying. Dagens komprimatorer fra EnviroPac er både sterkere, mer effektive og lettere enn eldre komprimatorer fra flere år tilbake.

Komprimatorene er kundetilpasset med eget styrepanel i rampehøyde, samt rampesikring i innkastet. I tillegg er lokket tilpasset for å ivareta en sikker arbeidsplass ved henting og tømming når utstyret er plassert tett inntil bygget.

Den flotte orange fargen på hele avfallsløsningen med både komprimatorer og containere, gir klare signaler til både kunder og ansatte om at her tar de avfallshåndteringen på alvor.

Vi gratulerer med flott prosjekt!