Å kildesortere så mye som mulig nærmest kilden gjør at sorteringsgraden av innsamlet avfall øker betydelig.

I perioden fram mot 2035 skal vi nærmest doble materialgjenvunnet avfall til gjenbruk og gjenvinning. Flere tiltak må til hvorav ett er å kildesortere avfallstyper som glass, flasker, maling, lyskilder, batterier, spraybokser etc. så nærme kilde som mulig. Denne form for avfallshåndtering kan ha behov for mindre avfallsbeholdere og selvfølgelig i resirkulert plast.

Flere steder i Europa har det vært gjennomført prosjekter hvor gjenvinningsgraden har økt med inntil det dobbelte. Vi nevner to prosjekter:

I 2007 ble Stelo 7 levert til 300 000 husststander i Barcelona for innsamling av matavfall. Ved prosjektets start besto matavfallet av 34 % ikke-organisk materiale. I 2011 var graden forbedret til 18 % og i 2013 var den på 13 %.

Veneto provinsen i Italia består av 49 kommuner og strekker seg over et område på ca. 1260 km2. Siden prosjektet startet i 1987 og fram til i dag har samarbeidet resultert i en gjenvinningsgrad på over 80 %. Veneto prosjektet med sine 480 000 innbyggere omtales som en av verdens mest vellykkede dør til dør kildesorteringsprosjekter.

Vår leverandør på dør til dør beholdere er en av de ledende i Europa hvor plastmateriale kan bestå av inntil 100 % gjenvunnet plast. Avhengig av ønsket farge vil det ferdige produktet bestå av fargetilsetning (fra 2 % og oppover).