Quality Hotel Entry er et sjarmerende og landlig hotell i moderne Skandinavisk stil. Ligger nær Kolbotn og Hvervenbukta og et hotell i Nordic Choice Hotel. Bærekraft står høyt på agenda – og kjeden investerer i effektive løsninger for avfallshåndteringen som reduserer kostnader både på kort og lang sikt sammen med mindre belastninger på miljøet.

På Kolbotn valgte de å sette farge på komprimatorene for å få mer fokus internt på avfallshåndteringen. Blått er for restavfall og rosa for papp/papir. Det er så lite som skal til – og i det daglige får man mer fokus og en innholdsrik kommunikasjon rundt avfallet og kildesorteringen.