Prosjekter med gode løsninger for avfallshåndteringen får vi når EnviroPac kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen sammen med byggherre og arkitekt.

Avfallsrommet er betegnelsen på et separat rom eller et adskilt utvendig område avsatt til utstyr for oppsamling og oppbevaring av avfall. Rommet skal fylle de samme funksjoner som utendørs oppstillingsplass og avfallshus. Ved planleggingen av avfallsrommet er det flere hensyn å ta:

 • Dimensjonering – plassering
 • Lett og praktisk adkomst
 • Hygiene
 • Lys og ventilasjon
 • Brannforebygging
 • Adkomst for renovatør
 • Økonomiske forhold

Med økende grad av kildesortering ser vi en endring av kravene til avfallshåndtering. En stor andel av dagens bygningsmasse er ikke prosjektert for å kunne håndtere kildesortering i særlig stor grad. Vi ser dessverre også at byggherrer og det beskrivende ledd i flere tilfeller toner ned både areal til avfallsrom og er for lite løsningsorientert i forhold til avfallshåndteringen i sin prosjektering.

Avfallshåndtering skal ikke være kostbart og tidkrevende, men rimelig og effektivt. Man kommer et godt stykke med et avfallsrom som er prosjektert og kundetilpasset behovet for kildesortering sammen med riktig valg av maskiner og utstyr.

Prosjekter med gode avfallsløsninger ser vi der hvor EnviroPac kom tidlig inn i prosjekteringsfasen sammen med byggherre og arkitekt. Gevinsten ligger i rasjonell og økonomisk miljøvennlig drift sammen med trygge og sikre løsninger for personalet innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Her har vi tatt frem noen punkter som er viktig å ta hensyn til i en planleggingsfase.

 • Hvilke typer avfall produseres
 • Merking av fraksjonene
 • Ekstra plass til utstyr ved volumøkning
 • Helse-miljø-sikkerhet
 • Det er regler for kjøling av matavfall
 • Hyller og skap til rekvisita
 • Sett av plass til enkel og effektiv tømming, samt til traller, vogner, trucker etc.
 • Beregne nok uttak av strøm til maskiner, 230 eller 400 volt?
 • Vannslanger eller høytrykkspyler til renhold
 • Sluk i gulv
 • Underlaget må være prosjektert til å tåle tyngre maskiner
 • Velg riktige maskiner og utstyr for en best mulig økonomisk og miljøvennlig gevinst