35 000 husstander samler avfallet på stedet.

Dør-dør henting med mindre beholdere er blitt en trend i europeiske byer og også etterhvert en løsning som velges av flere og flere kommuner i Norge. Med kravet om fremtidens høye materialgjenvinningsgrad vil nok denne måten å samle inn og sortere avfallet på øke i omfang.

Iris Salten IKS har nå i flere år satset på en dør til dør innsmaling av glass og metall med velykket resultat. De benytter beholderen Urba 40 som bl.a. er tilpasset standard vinflasker for maksimal utnyttelse. Beholderen er utstyrt med refleks slik at den synes i vinterhalvåret.

Urba kan leveres i 100 % resirkulert plast.