"Tom" har plass til opptil syv ganger mer avfall sammenlignet med en vanlig avfallsbeholder.

Sammen med den automatiske åpningen av luken blir det et mer ryddig og hygienisk miljø.

Avfallsbeholderen er utstyrt med bevegelsessensor som registrerer når noen nærmer seg og luken åpnes automatisk. Ingen berøring av luken!

Takket være den innebygde sensoren registrerer avfallsbeholderen når det er perioder med lite trafikk. I slike perioder vil avfallsbeholderen komprimere avfallet. Tom har en lettlest statusindikator for drift, komprimering, og når avfallssekken må byttes.

Mer komprimering = mindre bytte av avfallssekker
Mindre avfall = redusert henting av renovatør
Mindre transport = lavere transportkostnad og reduserte CO2 utslipp