Nok og tydelig merkede beholdere er viktig for økt sorteringsgrad av avfall.

Avfallsløsningen med sine felles gjenkjennende farger på fraksjonene går som som en rød tråd gjennom hele flerbrukshuset. I tillegg til undervisning finner vi også bibliotek, kulturhus, idrettshall og kontorer for helse og sosiale tjenester i det 19.000 kvm store bygget.

Det ble valgt avfallsbeholdere som er i familie med hverandre; Nobel, Femunden og Urbanus. Avfallet sorteres i inntil seks fraksjoner: Restavfall, papir, matavfall, plast, flasker og spesialavfall.