I Barcode Basement, Bjørvika i Oslo, veies og registreres avfallet pr. leietaker.

Styreenhet for vekt og identifisering.

To komprimatorer er plassert på veieceller som står under hjulene på komprimatorene. Veiecellene er knyttet til en vektindikator som til enhver tid registrerer vekten på komprimatorene. Lokkene på komprimatorene vil være lukket og låst inntil brukerne identifiserer seg med ID-kort. ID-kort inneholder data på eier, og vektsystemet registrerer hvilken avfallsfraksjon som kastes og hvor mye det veier.

Denne løsningen gjør det umulig å kaste avfall uten å ”åpne” systemet med ID-kortet. Det kjøres rapporterelektronisk og brukerne blir fakturert i henhold til menge og avfalstype som er kastet.
Rutinene fungerer slik:

  • Renholder frakter beholdere til komprimator
  • ID-kortet aktiveres for å starte sesjonen
  • Komprimatoren veies
  • Lokket på maskinen åpnes og løftevendere
    aktiveres for bruk
  • Avfallet tømmes
  • ID-kortet aktiveres for å lukke sesjonen
  • Komprimatorlokket lukkes automatisk •
  • Komprimatoren veies